Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

– Thực hiện công văn số 5205/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 Bệnh viện Châm cứu Trung ương;
– Căn cứ Quyết định số 706/QĐ- BVCC ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019;
– Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019- Bệnh viện châm cứu Trung ương.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương thông báo:
1- Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện dự thi phỏng vấn (vòng 2).
2- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2).