Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

Chủ nhiệm khoa: Vũ Thường Sơn

Tổng số nhân viên: 29

Tổng số bác sĩ: 10 + 03 CNTY

Tổng số điều dưỡng: 15

Chức năng nhiệm vụ

– Khoa Nôi là khoa cận lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật trong khám chữa bệnh

– Khám chữa bệnh bằng YHHĐ kết hợp YHCT

– kết hợp chặt chẽ lâm sàng, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và với các chuyên khoa khác trong khám chữa bệnh

– Quản lý hiệu quả trang thiết bị y tế, vật tư ytế và tài sản khoa

– Chức năng, nhiệm vụ cụ thể thông qua bảng mô tả vị trí việc làm của từng vị trí

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có quyết định của Giám đốc bệnh viện

Hoạt động chuyên môn khoa nội

– Khám chữa bệnh bằng YHHĐ kết hợp YHCT cho người bệnh nằm điều trị nội trú. Theo chỉ đạo, phân công của Giám đốc bệnh viện

– Khám, chữa bệnh và Phục hồi chức năng cho người bị khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật

– Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp

– Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến

– Tham gia các hoạt động chung của bệnh viện

Điện thoại liên hệ của khoa nội: 024 35 625 983