Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

 

Chủ nhiệm khoa: TS. Trần Phương Đông

Tổng số nhân viên: 20

Tổng số bác sĩ: 06

Tổng số điều dưỡng: 11

và các nhân viên khác bao gồm 01 Lương y, 01 Kế toán, 01 Hộ lý

1. Chức năng, nhiệm vụ

  • Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về công tác phát triến điều trị và đào tạo thực hành lâm sàng về Châm cứu và Y học cổ truyền nhằm tăng cường phát triển hợp tác Quốc tế của Châm cứu Việt Nam.

Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng Châm cứu, Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại cho bệnh nhân quốc tế và trong nước.

Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo (quốc tế, trong nước) về Châm cứu và tham gia chỉ đạo tuyến.

  • Nhiệm vụ:

Khám, chữa bệnh:

+ Khám, chữa bệnh ngoại trú chất lượng cao cho mọi đối tượng, đặc biệt là người nước ngoài, nhân viên các đại sứ quán, cá nhân, tố chức nước ngoài ở Việt Nam

+ Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng triển khai kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

+ Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về Châm cứu và Y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Công tác Dược:

+ Lập dự trù hàng năm về Thuốc Đông y, Thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của Khoa

+ Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện

+ Thực hiện các quy định về công tác Dược bệnh viện

+ Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa

+ Tham gia giảng dạy về Châm cứu, Y học cố truyền

+ Là cơ sở thực hành cho học viên quốc tế và trong nước đến học tại bệnh viện

+ Tham gia hội nghị, hội thảo về Châm cứu và Y học cổ truyền, chủ động nghiên cứu khoa học kết hợp Đông-Tây y nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị

+ Phối hợp với cơ quan tố chức đào tạo nghiệp vụ về châm cứu cho người nước ngoài, tại nước ngoài

Công tác chỉ đạo tuyến:

+ Kết hợp với Trung tâm, khoa, phòng khác tổ chức chuyển giao kỹ thuật Châm cứu và Y học cổ truyền cho tuyến dưới

Công tác truyền thông:

+ Quảng bá giáo dục sức phổ biến thức về châm cứu, Y dược cố truyền về phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Công tác hợp tác quốc tế:

+ Đầu mối triển khai hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học về Châm cứu và Y học cổ truyền

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, dự án hợp tác phát triển về châm cứu, đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật bệnh viện ra nước ngoài

2. Hoạt động chuyên môn

Tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng bệnh nhân quốc tế và trong nước, theo các phương pháp điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc của Y học cổ truyền, kết hợp phương pháp khám chữa bệnh Y học cổ tuyền với Y học hiện đại và các kỹ thuật lâm sàng trong quá trình điều trị ngoại trú, theo dõi diễn biến bệnh đế kịp thời điều chỉnh cho phù hợp

  • Thực hiện việc kê đơn, nhận thuốc từ Khoa Dược, cấp phát thuốc cho người bệnh ngoại trú
  • Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc
  • Thực hiện ghi chép hồ sơ, tổng hợp, báo cáo theo quy định của bệnh viện và của Pháp luật

Điện thoại liên hệ của Khoa: 024 225 2684

Email: chamcuuquocte.htpt@gmail. com