Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

Trưởng khoa: Ths.Bs Nguyễn Ngọc Cảnh

Tổng số nhân viên : 26

Bs : 7

Điều dưỡng : 18

Hộ lý : 1

      1. Chức Năng Nhiệm vụ

  • Khoa Hồi sức Cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những bệnh nhân nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ
  • Nhận và điều trị các bệnh nhân nặng từ khoa khám bệnh cũng như các khoa khác trong bệnh viện chuyển đến
  • Tổ chức dây truyền cấp cứu, điều trị chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện
  • Tiếp nhận và điều trị nội trú các bệnh nhân từ khoa khám bệnh chuyển vào

     2. Hoạt động chuyên môn

  • Chăm sóc bệnh nhân toàn diện 24/24. Theo nguyện vọng của gia đình bệnh nhân, theo các gói kỹ thuật.
  • Chăm sóc, điều trị những bệnh nhân nặng nhất trong Bệnh viện.
  • Điều trị bệnh nhân bằng sự kết hợp các phương tiện, thuốc men của  y học hiện đại với các phương pháp của y học cổ truyền tạo điều kiện để người bệnh phục hồi sức khỏe và chức năng tốt nhất.
  • Tiếp nhận điều trị các bệnh nhân có chức năng sống bị đe dọa từ các khoa trong bệnh viện chuyển đến và từ khoa khám chuyển vào.
  • Tổ chức trực cấp cứu theo quy chế chuyên môn, luôn sẵn sàng đón nhận những  trường hợp bệnh nhân nặng.