Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

Chủ nhiệm khoa: Ths.BS Nguyễn Tiến Hưng

Tổng số nhân viên: 17

Tổng số bác sĩ: 03

Tổng số điều dưỡng: 12

KTV: 02

  1. Chức năng, nhiệm vụ :

  • Nghiên cứu, ứng dụng điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt.
  • Tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng bằng phương pháp dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt cho cán bộ y tế có nhu cầu và học sinh, sinh viên thực tập tại Bệnh viện.
  • Điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân bằng phương pháp dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt.
  • Giúp Giám đốc trong công tác chỉ đạo tuyến về lĩnh vực dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt.
  1. Hoạt động chuyên môn:

– Tổ chức khám bệnh, chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và y học hiện đại, ứng dụng các kết quả cận lâm sàng của y học hiện đại vào chẩn đoán và theo dõi điều trị.

–  Tuân thủ theo hướng dẫn chẩn đoán của bệnh viện ban hành.

–  Hồ sơ bệnh án làm theo mẫu quy định bệnh án y học cổ truyền, ghi chép đầy đủ, chi tiết hàng ngày, sơ kết từng đợt điều trị, bổ sung kịp thời kỹ thuật.

– Điều trị: theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của bệnh viện, các thủ thuật thực hiện đúng quy trình kỹ thuật:

+ Các phương pháp y học cổ truyền: điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, thuốc y học cổ truyền…

+ Sử dụng các kỹ thuật phục hồi chức năng: vận động trị liệu, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu…

+ Hướng dẫn cho bệnh nhân các bài tập nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật theo phương pháp dưỡng sinh Việt Nam

– Ứng dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của bệnh viện.

Điện thoại liên hệ của khoa: 024.35632742

Email: nguyentienhung1268@yahoo.com