Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

Chủ nhiệm khoa: Thầy thuốc ưu tú, BSCKI: Nguyễn Quốc Văn

– Tổng số nhân viên: 24

– Tổng số bác sỹ: 8

– Tổng số điều dưỡng: 15

Chức năng nhiệm vụ

– Tham mưu giám đốc nghiên cứu, xây dựng các quy trình điều trị, tư vấn, triển khai áp dụng đầu trị rộng dãi. Kết hợp chạt chẽ YHCT, YHHĐ và giáo dục trong điều trị hội chứng tự kỷ.

– Xây dựng: Phác đồ điều trị: điện châm, thủy châm, XBBH, cấy chỉ, giáo dục, đón tiếp, tư vấn và chăm sóc,  lập bảng biểu phương pháp chẩn đoán, đánh giá kết quả, giám sát, nhiệm vụ công việc hàng ngày của từng vị trí trong khoa, nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy, chỉ đạo tuyến…

Hoạt động chuyên môn

– Khoa áp dụng cho các cháu mắc chứng tự kỉ: Kết hợp chặt chẽ YHCT, YHHĐ và giáo dục nên kết quả khỏi và đỡ rất cao, đã rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân vào khoa điều trị ngày càng đông, trung bình mỗi ngày có từ 70 -80 bệnh nhân tự kỷ điều trị. Kết quả khỏi hòa nhập trên 60%. Trong đó có 25 – 30% số cháu đi học tiếp thu khá tốt, đạt học sinh trung bình trở lên.

– Khoa luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao cho cả năm đạt 270%

– Khoa luôn là nơi được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tin cậy.

Điện thoại liên hệ của khoa: 024 35 627 581