Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

Chủ nhiệm khoa: BS CKI: Vũ Thị Vui

Tổng số nhân viên: 18

Tổng số bác sỹ: 07

Tổng số điều dưỡng: 11

Y công:01

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

+ Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại cho bệnh nhi (bại não, tự kỉ, liệt tứ chi, viêm đa dây đa rễ thần kinh, liệt VII ngoại biên…)

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách.

Nhiệm vụ:

+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch để phát triển qua từng giai đoạn và kế hoạch hoạt động hàng năm trình bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại cho bệnh nhi;

+ Tổ chức kỉ luật cao, các phương pháp mới, kĩ thuật mới trong lĩnh vực chuyên khoa theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu khoa học

+ Tham gia nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy chuẩn trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách, đảm bảo hiệu quả an toàn của phương pháp kỹ thuật châm cứu trong khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng;

+ Tham gia nghiên cứu thừa kế và bảo tồn các kỹ thuật chăm sóc, các phương pháp kỹ thuật không dùng thuốc: kỹ thuật châm cứu, với sử dụng thuốc dược liệu, thuốc Y học cổ truyền và các phương pháp Y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh;

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh.

Đào tạo, bồi dưỡng

+ Tham gia giảng dạy: đại học, sau đại học, điều dưỡng chuyên ngành châm cứu trong và ngoài nuớc;

+ Tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa trong lĩnh vực chuyên môn cho công chức, viên chức và nguời hành nghề trong bệnh viện và các đôi tuợng có

nhu cầu;

+ Tham gia chỉ đạo tuyến duới về cuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc.

Hoạt động chuyên môn

– Hoạt động chuyên môn theo giấy phép hoạt động của bệnh viện.

– Khám bệnh, chữa bệnh bằng phuơng pháp điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng kết họp y học cổ truyền và y học hiện đại cho các bệnh nhân nhi (bại não, tự kỉ, liệt tứ chi, viêm đa dây đa rê thần kinh, liệt VII ngoại biên…)