Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0969 23 16 16
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn - Đăng ký khám
024 3562 4156

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế)

Đơn vị: đồng

 

STT Cơ sở y tế Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương 1150 Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương 1390 Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương Ghi chú
1 2 3 4 5 6
Bệnh viện hạng I 33.100 37.000 38.700