Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0969 23 16 16
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 4156

Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế trong giai đoạn mới. Phong cách và thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động thực tiễn tại các cơ sở khám chữa bệnh, đem lại sự tin cậy, hợp tác, tuân thủ và chia sẻ của người bệnh góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

Cùng với việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, nhiệm vụ, xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp cũng, giảm thiểu chất thải nhựa cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải có sự chung tay, cam kết mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các đơn vị.

Ngày 10/12/2019, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức lớp tập huấn đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng người bệnh.

PGS.TS.Trần Văn Thanh, Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc

Giảng viên Ths.BS. Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông giáo dục Tổng cục dân số – KHH gia đình – Bộ Y tế tập huấn

cho nhân viên y tế Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Lễ ký cam kết của đại diện một số khoa phòng với Giám đốc Bệnh viện

về việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế,

xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa,

công khai tài chính hướng tới sự hài lòng người bệnh