Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0969 23 16 16
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn - Đăng ký khám
024 3562 4156

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thanh.
– Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
– Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.