Địa chỉ
49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Đường dây nóng
0906 272 037
Cấp cứu
024 3232 3280
Tư vấn
024 3562 7451

THÔNG BÁO

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

VỀ CHÂM CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC

– Phòng đào tạo – Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Châm cứu TW

  Địa chỉ :  49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

–  Liên hệ: Trung tâm Đào tạo & CĐT — 024.35627187

                    TS.BS Ngô Quang Hải – PGĐ Trung tâm – 0988478666

Email: ttdaotaochidaotuyenbvcc@gmail.com

Trung tâm Đào tạo & chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Châm cứu TW liên tục mở các loại hình đào tạo như sau:

TT Loại hình Đào tạo Thời gian Đối tượng  đào tạo
1 Châm cứu cơ bản 12 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
2 Châm cứu nâng cao 1 06 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
3 Cấy chỉ – Thủy châm 08 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
4 Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu 12 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
5 Khí công – Dưỡng sinh 04 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
6 Nhĩ châm 04 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
7 Đại trường châm – Mãng châm 04 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
8 Điện từ trường châm – Laser châm 04 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
9 Nhân viên Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu 12 tuần Đối tượng học xong văn hóa từ bậc tiểu học trở lên
10 Hỏa trị liệu 12 tuần Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa
11 Các loại hình khác như:

– Châm cứu nâng cao 2

– Lý luận cơ bản Y học cổ truyền

– Bệnh học và điều trị bằng châm cứu

Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, sinh viên Y khoa